Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Diễn Châu .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Công văn HD Thi VỞ SẠCH - CHỮ ĐẸP cấp cụm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Chung
Ngày gửi: 16h:18' 05-04-2009
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN DIỄN CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /PGD&ĐT-TH
V/v Thi vở sạch chữ đẹp Diễn Châu, ngày 31 tháng 3 năm 2009
Năm học 2008-2009

Kính gửi: Các trường Tiểu học trong toàn huyện

Căn cứ Công văn số 1773/SGD&ĐT- GDTH ngày 25/ 9/2008 của Sở GD&ĐT Nghệ An về việc đánh giá vở sạch, chữ đẹp.
Căn cứ Công văn số 328 /PGD&ĐT- TH ngày 15/8/2008 của Phòng GD&ĐT Diễn Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009:
Phòng GD&ĐT Diễn Châu hướng dẫn các trường Tiểu học trong toàn huyện thực hiện các nội dung về thi vở sạch, chữ đẹp năm học 2008-2009:
1- Đối tượng, nội dung và số lượng dự thi tại các cụm:
Sau khi kết thúc thi ở cấp trường, mỗi trường chọn 3 em có kết quả cao nhất của khối 3 và khối 4 tham gia thi ở cấp cụm.
- Danh sách học sinh dự thi nạp về trường đặt điểm thi vào ngày 15/4/2009.
- Mỗi học sinh tham gia thi phải thực hiện 2 nội dung
Dữ vở sạch ( mang toàn bộ các loại vở viết theo quy định cho từng khối) để ban giám khảo chấm. Học sinh sẽ thi viết chữ đẹp theo đề chung của huyện do giám khảo đọc cho học sinh viết, khuyến khích học sinh viết bút mực hoặc bút kim, mỗi học sinh chuẩn bị một cuốn vở oly để làm bài thi viết chữ đẹp.
- Kết quả thi vở sạch chữ đẹp được tính riêng cho từng em theo hướng dẫn tiêu chuẩn đánh giá của Sở GD&ĐT tại công văn số 1733/ SGD&ĐT ngày 25/9/2008( Phòng đã sao gửi các trường dịp đầu năm) sau đó tính kết quả đồng đội và xếp thứ tự cho từng trường theo nguyên tắc bình quân từng em của từng khối, bình quân của 6 em trong trường từ đó xếp thứ tự cho từng trường.
2. Mỗi cụm thành lập một hội đồng chấm thi và được điều động đến cụm khác để làm nhiệm vụ.
- Cụm trưởng làm chủ tịch.
- Mỗi trường có 1 phó hiệu trưởng làm giám khảo theo kế hoạch của Phòng
- Hiệu trưởng trường đặt điểm thi làm thư ký và chuẩn bị CSVC cần thiết cho cuộc thi( phòng thi, văn phòng phẩm , nước uống..)
- Chủ tịch phân công mỗi khối 1 giám khảo đọc chuẩn để học sinh thi viết chữ đẹp.Việc chấm chữ đẹp và vở sạch phải tổ chức chấm theo cặp gồm 2 giám khảo.
- Phòng sẽ cử cán bộ kiểm tra các địa điểm thi.
3- Thời gian , địa điểm.
- Địa điểm thi do cụm chọn nhưng không tổ chức tại trường cụm trưởng.
- Từ 7giờ 30 phút đến 11giờ ngày 17/4/2009 (Thi viết đẹp và chấm vở sạch, chữ đẹp)
- Các học sinh của cùng 1 khối được xếp vào một phòng thi và tham gia bài thi viết theo đề chung trong khoảng 15 phút.
- 7g30 phút sáng 16/4/2009 cụm trưởng nhận đề thi viết và kế hoạch coi thi tại phòng ( Gặp Đ/C Bình)
- Sáng ngày 20/4/2009 Chủ tịch thi báo cáo kết quả về Phòng gồm biên bản, kết quả tùng em , kết quả và xếp vị thứ từng trường ( Đ/C Bình nhận)
3- Kinh phí:
 
Gửi ý kiến