Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Diễn Châu .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

đề thi olympic Tiếng anh lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Lê
Ngày gửi: 18h:55' 07-01-2011
Dung lượng: 259.5 KB
Số lượt tải: 1474
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU. ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TIỂU HỌC - LỚP 5
TRƯỜNG TH DIỄN BÍCH NĂM HỌC: 2010-2011(Thời gian: 40 phút)


PHẦN I: NGHE HIỂU
10 Câu
10 điểm

Bài tập1: Em hãy nghe và khoanh tròn đáp án A, B hoặc C
ví dụ: Linda is from ....................
A. England B. Singapore C. America
1. Her birthday is in.................................
A. March B.April C. May
2. John is .......................years old.
A. five B. nine C. ten
3. Nga has English lessons on Monday, Tuesday and ................
A. Wednesday B. Thursday C. Friday
4. His mother is a(n)...............................
A.teacher B.engineer C.doctor
5.The T-shirt is ......................dong
A. 20.000 B.30.000 C.40.000
Bài tập 2: Em hãy nghe đoạn văn và đánh dấu (V) vào ô trống các câu đúng(T) hoặc sai(F)theo nội dung bài văn.
ví dụ:
statements
T
F

She is Vietnamese
statements
T
F

1.Lan lives with her family in Ha noi.2.Her father is an engineer in Ho Chi Minh city.3. Her mother is a nurse at a hospital near their house.4. Her brother Ba can play football very well.5. Lan wants to be a singer.
PHẦN II : KIẾN THỨC NGÔN NGỮ
20 Câu
10 điểm

Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn từ khác với các từ còn lại

Ví dụ: 1. A. shirt B.dress C letter D. blouse

1. A. England B. American C.Singapore D. China
2. A. October B.December C.February D. Wednesday
3. A. musician B.engineer C.letter D. driver
4. A.song B. play C.dance D. sing
5. A.milk B.orange juice C. water D.apple

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau sử dụng các tranh gợi ý

Ví dụ: I like eating hamberger very much
1.Alice is from..................................

2. I want to be a ................................

3. I watch TV at.......................in the evening

4. My favourite food is .......................

5. I want to play...........................now

Bài tập 3 : Em hãy nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B
ví dụ:
1. what’s your name? My name’s Hoa

A
B

1.When were you born?
a. at 7 o’clock

2.Would you like some orange juice?
b. Sure

3.Do you want to play football?
c. He’s a postman.

4.What does your father do?
d. on September 20th 1981

5.what time do you go to school?
e. No, thanks.

Em hãy ghi đáp án vào ô sau:
1............. 2............. 3............. 4.............. 5..............

Bài tập 4: Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau sử dụng các từ cho sẵn
what about nurse four do how many
A: (1).........................people are there in your family?
B: There are (2)............. : my father, my mother, my brother and me.
A: what does your father (3) .......................?
B: He’s an engineer.
A: (4)........................your mother? B: She’s a (5)................................

PHẦN III : ĐỌC HIỂU
10 Câu
10 điểm

Bài tập 1: Em hãy đọc đoạn văn và điền các thông tin vào bảng sau

My friend’s name is Nguyen Thu Phuong. She is twelve years old. She was born on April 24th 1995 in Ha noi. She lives at 16 Tran Hung Dao street, Ha noi. She lives in a small house with her parents. She is a student at Thang Long Primary school.She studies well.
No_avatar

 Đề  olimpic tiếng anh vẫn đang còn ít quá, mong rằng sẽ có nhiều đề thi hơn nữa.

mong sẽ sớm gặp lại

Chúc dienchau.violet.vn Ngày càng phát triển hơn. 

No_avatar

Dán miệng cam mom

nghe chua con gai ngoanDán miệng

No_avatar

sao toi chang vao duoc vay neLa hét

 

No_avatarf

tui zo dc rui ne pa con oi

 
Gửi ý kiến