Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Diễn Châu .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 10. Staying healthy

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:26' 11-01-2011
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
Warmly welcome
to our lesson!
* Word cue drill:
a, hot/ a cold drink
b, hungry/ noodles
c, tired/ some orange juice
d, cold/ a hot drink
* Revision
Example: S1:How do you feel?
S2: I am hot.
S1: What would you like?
S2: I’d like a cold drink.
1. Vocabulary
an apple (n):
an orange (n):
a banana (n):
fruit (n):
water (n):
rice (n):
milk (n):
meat (n):

I. Presentation
quả táo
quả cam
quả chuối
nước
gạo, cơm, lúa
sữa
thịt
hoa quả
.
.
.
.
.
.Slide 3
.Slide 3
.Slide 3
1. Vocabulary.
an apple (n):
an orange (n):
a banana (n):
fruit (n):
water (n):
rice (n):
milk (n):
meat (n):

I. Presentation
quả táo
quả cam
quả chuối
nước
gạo, cơm, lúa
sữa
thịt
hoa quả

I. Presentation

*Ask and answer about things you like.
Example: S1: What would you like?
S2: I’ like an apple.

I. Presentation

2. Presentation dialogue.
Phuong: What’s for lunch?
Thu: There is some meat and some rice.
Phuong: Are there any noodles?
Thu: No. There aren’t any noodles.
Phuong: Is There any fruit?
Thu: Yes. There is some fruit. There are some oranges and some bananas.
Phuong: What’s there to drink?
Thu: There is some water.
Phuong: Is there any milk?
Thu: No. There isn’t any milk.

I. Presentation

* Model sentences:
Is there any fruit?
- Yes. There is some fruit.
- No. There isn’t any fruit.
2. Are there any noodles?
- Yes. There are some noodles.
- No. There aren’t any noodles.
Is there any ……?
Yes. There is some…..
No. There isn’t any…..
Are there any…….?
- Yes. There are some….
- No. There aren’t any….
Some: dùng trong câu khẳng định.
Any: dùng trong câu phủ định và nghi vấn.

I. Presentation

.
Is there any ……?
Yes. There is some…..
No. There isn’t any…..
Are there any…….?
- Yes. There are some….
- No. There aren’t any….
Some: is used in afirmative.
Any: Is used is negative and interogative.

II. Practice

1. Make a lists of things for lunch.II. Practice

* Ask and answer about things for lunch.
Example: S1: Is there any milk?
S2: No. There isn’t any milk.
Vocabulary.
Structures.
III. Conclusion
Learn by heart new words and structures.
Do exercise 2p.122
- Prepare for the next lesson.
IV. Homework
Thanks for
your attention!
Goodbye!
 
Gửi ý kiến