Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Diễn Châu .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Chuyên môn THCS > Trao đổi chuyên môn >

Thủ thuật Hay trong Power Point ( SR các bạn vì hình có vần đề nên tôi đã xóa

                   Ứng dụng văn phòng (Thủ thuật POWERPOINT)

Sử dụng các font phổ biến
Để tránh những vấn đề phức tạp khi chuyển một file PowerPoint từ máy tính này sang máy tính khác, bạn hãy sử dụng các font như Arial, Verdana, hoặc Times New Roman. Các máy tính với các phiên bản Office cũ không phải lúc nào cũng luôn có các font mặc định của PowerPoint 2007 (Ví dụ như Calibri, Corbel,…)

Giữ các layout cho riêng mình
Nếu bạn muốn giữa một số slide layout cho bản thân mình, hãy tạo một tập con cho chúng để sử dụng bằng cách chọn View | Slide Master và từ danh sách slide layout ở phần bên trái màn hình xóa các layout không có khả năng sử dụng trong trình diễn này.

Nhúng các font để soạn thảo được dễ dàng
Khi chuyển một file trình chiếu sang một máy tính khác để chỉnh sửa, hãy nhúng các font bên trong trình chiếu để chúng sẽ có khi bạn tạo các thay đổi. Để thực hiện điều này, bạn hãy chọn
File | Save As, chọn Tools | Save Options và kích hộp kiểm “Embed fonts in the file”.

Để lại comment cho các đồng nghiệp
Nếu bạn đang cùng làm việc với các đồng nghiệp trên cùng một trình chiếu slide và cần truyền thông với ai đó, hoặc nếu bạn cần nhắc nhở chính bản thân mình về thứ gì đó, hãy sử dụng comment. Chọn
Reviewing | New Comment và đánh vào comment của bạn trước khi kéo nó vào vị trí trên slide.

Thêm nhiều tùy chỉnh ảnh
Các ảnh chèn vào có thể được tạo shadows, các thù hình, kiểu dáng và hiệu ứng mới, bên cạnh đó còn có thể được crop (cắt viền ảnh) khi cần. Trên tab
Insert, kích Picture để thêm vào một ảnh. Chọn nó và tab Format lúc đó sẽ có sẵn, ở đây bạn có thể thử nghiệm với Picture Styles hoặc chọn các kiểu tùy chỉnh.

Cách điệu hóa các bảng dữ liệu
Các bảng dữ liệu có sẵn kiểu trong PowerPoint 2007. Chọn bất cứ bảng nào và vào tab
Table Tools (được gọi là Design and Layout) xuất hiện trên ribbon. Kích Design để nhập vào các kiểu cho Table Styles. Tạo những sản phẩm của riêng bạn theo các điều khiển trên tab đó.

Nén ảnh
Các ảnh đã được chèn có thể được nén riêng để giảm kích thước của toàn bộ file PowerPoint, phụ thuộc vào cách nó sẽ được hiển thị như thế nào. Trong tab
Format có sẵn khi bạn chọn một ảnh nào đó, kích Compress Pictures.

Chèn biểu đồ powerpoint
Các biểu đồ không đơn giản là cho Excel nữa. Tab
Insert của PowerPoint 2007 có một biểu tượng Chart, ở đây bạn có thể chọn Line, Bar, Pie, Area, và Surface để bắt đầu. Nó sẽ tự động mở Excel và hiển thị cho bạn dữ liệu mẫu mà bạn có thể tùy chỉnh. Khi thay đổi xong, hãy kích trỏ về PowerPoint để cập nhật tức thì.
Tạo mẫu trình chiếu
Đổi bất kỳ một trình chiếu PowerPoint nào thành một mẫu để sử dụng lại khi cần bằng cách remove các slide không cần thiết hoặc cung cấp thông tin từ nó. Chọn
Save As, sau đó Other Formats, và chọn tùy chọn PowerPoint Template (*.potx) từ danh sách kiểu lưu trữ để lưu mẫu tùy chỉnh.

Sử dụng Excel để định dạng các biểu đồ
Để sử dụng một mẫu biểu đồ nhằm mục đích định dạng biểu đồ cho PowerPoint, kích vào đối tượng biểu đồ trong trình chiếu để chọn nó. Chọn
Chart Tools | Design | Change Chart Type, kích vào tùy chọn Templates và chọn mẫu được lưu từ danh sách.

Nhóm và lưu để sử dụng lại
Có thể lưu một thành phần hoặc một nhóm các thành phần mà bạn có trên slide PowerPoint thành một picture để sử dụng lại trong một trình diễn khác hoặc ứng dụng khác. Để thực hiện, hãy chọn đối tượng, kích chuột phải vào nó và chọn
Save As Picture. Chọn định dạng đồ họa và vị trí lưu, đánh tên file, cuối cùng là kích OK.

Canh lề cho các đối tượng trên một slide
Để canh lề nhiều đối tượng trong một slide PowerPoint, kích vào đối tượng đầu tiên và giữ
Ctrl kích vào mỗi đối tượng bổ sung một cách lần lượt. Chọn Drawing Tools | Format và kích nút Align. Từ menu, bạn hãy chọn tùy chọn như Align Left, Align Right, Align Top, hoặc Align Bottom.

Sử dụng khung lưới cho layout
Có thể hiển thị khung lưới layout cho việc gióng các đối tượng trên các slide bằng cách chọn
View | Gridlines. Để cấu hình các đường gridlines, bạn hãy vào Tools | Format | Align và chọn Grid Settings.

Hiện thước kẻ
Để điều chỉnh chữ lùi vào cho mỗi một đoạn riêng trên slide PowerPoint, trước tiên bạn cần hiện các thước đo bằng cách chọn
View | Ruler. Chọn các đoạn để thay đổi và kéo các điểm thước First Line Indent và Left Indent trên thước để thay đổi.

Tạo nút action
Sử dụng một nút action để liên kết với slide thông tin hoặc trợ giúp. Chọn
Insert | Shapes và từ nhóm Action Button chọn Action Button: Information hoặc Action Button: Help. Kéo nút này trên slide, từ Hyperlink của hộp thoại đến danh sách, chọn slide để liên kết đến.

Chèn các background chung
Để bổ sung thêm background cho tất cả các slide, hãy chọn
View | Slide Master và chọn slide chủ. Kích vào bộ marker để mở nhóm Background và hiển thị hộp thoại Format Background. Chọn Picture, kích nút File, chọn ảnh và kích Close.

Tạo nhiều cột văn bản
Để tạo nhiều cột của một văn bản bên trong PowerPoint, hãy chọn văn bản và từ nhóm
Paragraph của tab Home, hãy kích nút Columns. Chọn số cột để sử dụng cho văn bản. Thao tác này cũng làm việc cho văn bản đã được đặt bên trong các hình hay các hộp văn bản.

Tùy chỉnh hình vẽ
Để chuyển một hình vẽ có sẵn (vuông, tròn…) sang một hình có thể tùy chỉnh bằng chuột, hãy chọn nó và kích vào
Drawing Tools | Format. Từ nhóm Insert shapes, kích nút Edit Shape và chọn Convert to Freeform. Chọn Edit Points khi đó bạn có thể thay đổi hình bằng cách bổ sung thêm các nút, xóa hoặc kéo hình để tạo các đường khác.

Xem và sửa trình chiếu
Để hiển thị một trình chiếu trên màn hình khi bạn làm việc, hãy kích tab
View và giữ phím Ctrl khi bạn kích nút Slideshow. Thao tác này sẽ hiển thị trình chiếu trong phần trên bên trái của màn hình, cho phép bạn chuyển giữa việc xem trình chiếu và soạn thảo nó.

Sử dụng chế độ Kiosk để tự động chạy
Để chạy một trình chiếu tự động, hãy chọn tất cả slide trong thumbnail pane; chọn
Animations, thiết lập Automatically với thời gian chuyển thích hợp. Chọn Slide Show | Set Up Show, chọn Browsed at a Kiosk (full screen), và trong phần Advance slides, chọn Using timings nếu có xuất hiện.

Tạo SmartArt từ những thứ có sẵn
Chỉ có trong PowerPoint 2007 bạn mới có thể tạo đối tượng SmartArt từ văn bản tồn tại. Để thực hiện, bạn hãy chọn văn bản và từ tab
Home, nhóm Paragraph, chọn nút Convert to SmartArt Graphic và chọn kiểu SmartArt.

Không sử dụng tất cả slide của bạn
Nếu bạn có một trình chiếu có đến hàng tấn slide nhưng chỉ có một nhóm phù hợp với thính giả hiện tại, không nên lãng phí thời gian bằng cách cuộn qua tất cả các slide. Trên tab
Slide Show, kích Custom Slide Show, chọn các slide cần thiết, kích Show để khởi chạy trình chiếu đã được lược bớt.

Bổ sung thêm tab Developer
Tab
Developer được yêu cầu để thực hiện những thứ như bổ sung thêm như các file Flash vào một trình chiếu và chạy các macro. Để cấu hình xuất hiện trên ribbon, bạn hãy kích nút Microsoft Office, chọn PowerPoint Options | Popular, và kích tab Show Developer trong hộp kiểm Ribbon. Kích OK.

Chèn Flash vào trong các trình chiếu
Để trình chiếu file Flash, kích tab
Developer, trong phần Controls, kích More Controls, và chọn Shockwave Flash Object. Kích chuột trái và kéo trên slide để tạo một hình chữ nhật vào nơi bạn muốn bổ sung thêm điều khiển; kích chuột phải vào nó, chọn Properties và thiết lập thuộc tính Movie với đường dẫn đầy đủ của file Flash.

Export ra DPF
Lưu các trình diễn PowerPoint thành các file PDF bằng cách sử dụng
Add-in của Microsoft Office để lưu các file này dưới dạng file PDF. Download các Add-in này bằng cách tìm kiếm trên microsoft.com/download với cụm từ "Save as PDF."

 

MS PowerPoint - Bài 2: Tạo Slide trình diễn… Bắt đầu từ đâu?

Hiển thị Task Pane (trong trường hợp đã bị đóng) 
Từ menu View, kích vào Task Pane (hoặc dùng phím tắt Ctrl + F1)

 

Chọn các Task Panes khác nhau 
Kích vào mũi tên sổ xuống ở phần Other Task Panes và chọn Task Pane từ menu đó.


Hiển thị mục New Presentation 
Từ menu File, kích vào New


Mở bản trình diễn có sẵn 
Từ phần New Presentation, kích vào From existing presentation… để hiển thị hộp thoại New from Existing Presentation, sau đó chọn file muốn mở 
Ví dụ, bạn chọn file trình diễn đầu tiên đã được tạo từ bài 1.


Kích vào nút Create New. Bản trình diễn đã mở và bạn có thể thay đổi nếu cần 

Tạo một bản trình diễn mới 
Kích vào Blank Presentation trong New Presentation Pane hoặc kích vào biểu tượng Newtrên thanh Standard (thanh công cụ chuẩn) 
Xuất hiện phần Slide Layout cho phép bạn chọn mẫu trình diễn đã có sẵn theo các cách bố trí văn bản, nội dung hoặc cả văn bản và nội dung


Kích vào 1 kiểu bố trí cụ thể và bắt đầu tạo slide (bản trình chiếu) 

Outline và Slides Tabs 
Tab Outline cho phép hiển thị đường bao ngoài của tiêu đề và văn bản của mỗi slide trong bản trình diễn. Các Slides có thể được soạn thảo trong phạm vi đường bao này. Nếu bạn muốn chỉnh sửa văn bản và slide trong vùng đường viền, thanh công cụ Outlining sẽ được dùng để thực hiện công việc đó. 

Thay đổi kích thước Outline và Slides Tabs 
Kích vào khu vực tab Slides hoặc Outline 
Kích vào mũi tên xuống bên cạnh ô Zoom trên thanh Standard và chọn phần trăm bạn thích. 
Slides Tab hiển thị tất cả những slides trong bản trình diễn với hình ảnh nhỏ. Vùng Slides tab là một phương pháp dễ dàng để điều chỉnh bản trình diễn. Bạn có thể thay đổi một slide bằng cách kích vào nó


4 cách hiển thị bản trình chiếu PowerPoint 
Để thấy các cách hiển thị khác nhau của PowerPoint, Từ thanh Menu, kích vào View, bạn sẽ nhìn thấy 4 kiểu xem. Kích vào từng cái cụ thể để thấy rõ.


1, Normal View (Chế độ xem thông thường): là cách hiển thị mặc định trong PowerPoint. Tât cả các slide đang căn chỉnh sẽ được hiển thị, bao gồm cả Slide Pane, Outline Slides và cả Notes Pane 

2, Slide Sorter View (Chế độ sắp xếp Slide): Cách này hiển thị tất cả các slides trong bản trình diễn nhỏ. Giúp bạn xếp lại thứ tự, thêm vào, hoặc xóa bỏ các slide. Bạn cũng có thể xem trươc các hình ảnh áp dụng cho từng slides 

3, The Slide Show View (Chế độ trình chiếu Slide): Cách này cho phép bạn xem bản trình diễn như bản trình chiếu. Bản trình diễn của bạn hiện lệ trên tòan màn hình và bạn có thể xem được các hiệu ứng hoạt ảnh trình chiếu của nó. 

4, The Notes View (Chế độ xem có phần ghi chú): Phần ghi chú sẽ hiển thị như khi sẽ in ấn ra. Phần chú ý như một phiên bản nhỏ của slide và nội dung chú ý được nhập vào trong phần Notes Pane ở bên dưới slide.

MS PowerPoint - Bài 3: Các thanh công cụ của PowerPoint

Thanh công cụ PowerPoint dùng để làm gì? 
PowerPoint có 13 thanh công cụ, gồm cả Task Pane. Theo mặc định, thanh Standard (thanh công cụ chuẩn), Formatting (thanh định dạng) và Drawing (thanh công cụ vẽ) đã được hiển thị sẵn. 

Các thanh công cụ khác chỉ được sử dụng cho từng chức năng riêng biệt trong PowerPoint. 

Hiện một thanh công cụ 
Từ menu View, chọn Toolbars sau đó lựa chọn thanh công cụ mà bạn muốn hiển thị (bạn sẽ nhìn thấy dấu chọn bên cạnh thanh công cụ khi đã hiển thị) 

Ẩn một thanh công cụ 
Từ menu View, chọn Toolbars 
Lựa chọn thanh công cụ muốn ẩn (bạn sẽ không nhìn thấy dấu chọn bên cạnh thanh công cụ khi nó được ẩn) 

Thanh công cụ chuẩn 
Các biểu tượng trên thanh công cụ chuẩn Standard thường là những hoạt động thường dùng đối với văn bản. Khi đưa con trỏ chuột lên một biểu tượng, bạn sẽ thấy rõ tác dụng và mô tả của biểu tượng đó. Kích vào biểu tượng/hành động mà bạn muốn áp dụng cho slide.

 

Các biểu tượng trên thanh công cụ Standard và chức năng của nó:

Biểu tượng

Chức năng

New

Bắt đầu một file trình chiếu mới

Open

Mở một file trình chiếu

Save

Lưu một file trình chiếu

Permission

Thiết lập sự cho phép đối với việc mở và thay đổi một file trình chiếu

E-mail

Gửi file trình chiếu dưới dạng email

Print

In file trình chiếu

Print Preview

Xem trước khi in

Spelling

Chương trình kiểm tra lỗi chính tả

Search

Hiển thị ô tìm kiếm cơ bản

Cut

Cắt đoạn văn bản hoặc đối tượng Clipboard đã lựa chọn

Copy

Sao chép đoạn văn bản hoặc đối tượng Clipboard đã lựa chọn

Paste

Dán mục chọn từ Clipboard

Format Painter

Sao chép định dạng

Undo

Bỏ qua thao tác vừa làm

Redo

Lặp lại hành động vừa bỏ qua

Insert Chart

Vẽ biểu đồ

Insert Table

Chèn một bảng

Table and Borders

Hiển thị bảng và thanh công cụ Borders (đường viền)

Insert Hyperlink

Chèn một siêu liên kết

Expand All

Mở rộng tiêu đề và văn bản cho slide trên Outline tab

Show Formatting

Hiện hoặc ẩn ký tự định dạng

Show/Hide Grid

Hiện hoặc ẩn gridlines

Color/Grayscale

Hiện bản trình chiếu với màu, đen, trắng hoặc grayscale

Zoom

Phóng to Slide, vùng tab outline hoặc vùng tab Slide

 Thanh công cụ định dạng 

Thanh công cụ định dạng đặt ở vị trí gần phía trên màn hình. Mỗi biểu tượng thanh công cụ có chức năng riêng cho phép bạn thay đổi các hiệu ứng đối tượng trong slide PowerPoit.

Các biểu tượng trên thanh công cụ Formatting và chức năng: 

Biểu tượng

Chức năng

Font

Lựa chọn kiểu font từ danh sách thả xuống

Font Size

Lựa chọn kích cỡ font từ danh sách thả xuống

Bold

Áp dụng định dạng chữ đậm cho văn bản

Italic

Áp dụng định dạng chữ nghiêng cho văn bản

Underline

Áp dụng định dạng ngạch chân cho văn bản

Shadow

Áp dụng định dạng chữ bóng cho văn bản

Align Left

Căn lề văn bản hoặc đối tượng sang bên trái

Center

Căn lề văn bản hoặc đối tượng ra giữa dòng

Align Right

Căn lền văn bản hoặc đối tượng sang bên phải

Distributed

Căn lề văn bản hoặc đối tượng

Change Text Direction

Thay đổi hướng văn bản (ngang - dọc)

Numbering

Thêm/bớt định dạng số vào đầu dòng đoạn văn bản được lựa chọn

Bullets

Thêm/bớt định dạng ký tự vào đầu dòng đoạn văn bản được lựa chọn

Increase Font Size

Tăng cỡ chữ

Decrease Font Size

Giảm cỡ chữ

Decrease Indent

Giảm lề của đoạn văn bản

Increase Indent

Tăng lề của đoạn văn bản

Font Color

Chuyển đổi màu chữ

Slide Design

Hiển thị Slide Design Task Pane

New Slide

Chèn một slide mới

 Chèn thêm một slide mới 
Từ menu Insert, kích vào New Slide
Hoặc kích vào biểu thượng New Slide trên thanh công cụ Formatting 
Chèn một bản sao Slide 
Từ menu Insert, kích vào Duplicat Slide 

Sao chép và dán Slides 
Bạn có thể sao chép va dán các slide trong phần Normal View với tab Outline và Slides hoặc trong chế độ xem Slide Sorter 
Sao chép slide với Outline 
Kích vào biểu tượng slide mà bạn muốn sao chép 
Kích vào biểu tượng Copy trên thanh công cụ Standard
Hoặc kích chuột phải lên biểu tượng slide và chọn Copy 
Dán slide 
Kích vào biểu tượng slide hoặc vị trí muốn đặt slide vừa sao chép 
Kích vào biểu tượng Paste trên thanh công cụ Standard. Hoặc kích chuột phải lên biểu tượng slide và lựa chọn Paste 
Chú ý: Bạn cũng có thể copy và paste slide với tab Slides hoặc trong chế độ Slide Sorter. 

Xóa Slides 

Bạn có thể xóa slide trong chế độ xem Normal với tab Outline và Slides hoặc chế độ xemSlide Sorter 

Xóa slides với Outline 
Kích vào biểu tượng slide của slide mà bạn muốn xóa 
Từ menu Edit, kích vào Delete Slide
Hoặc kích chuột phải lên biểu tượng slide của slide mà bạn muốn xóa và lựa chọn Delete Slide 

Xóa Slide với tab Slides 
Kích vào Slide thu nhỏ của slide mà bạn muốn xóa 
Từ menu Edit, kích vào Delete Slide 
Hoặc kích chuột phải trên slide thu nhỏ của slide bạn muốn xóa và lựa chọn Delete Slide 

Xóa slides trong chế độ xem Slide Sorter 
Kích vào slide thu nhỏ của slide bạn muốn xóa 
Từ menu Edit, kích Delete Slide
Hoặc kích chuột phải vào slide thu nhỏ của slide bạn muốn xóa và lựa chọn Delete Slide

MS PowerPoint - Bài 4: Mẫu thiết kế PowerPoint

Sau khi áp dụng một mẫu thiết kế PowerPont, thì mỗi khi bạn thêm vào một slide thì slide mới đó sẽ có giao diện tương tự như một bộ của slide mẫu. Bạn có thể sử dụng mục New Presentation để tạo một bản trình chiếu mới từ mẫu thiết kế. 

Tạo một bản trình chiếu mới từ mẫu thiết kế 
Kích vào From design template trong ô New Presentation


Bạn sẽ thấy ngay các mẫu thiết kế sẵn được hiển thị bên dưới. Ví dụ, nếu kích vào mẫuMountain Top bạn sẽ thấy slide được thay bằng mẫu như hình dưới:


Màu nền của slide có sẵn và bạn chỉ cần chèn văn bản vào 

Trình AutoContent Wizard của PowerPoint 
AutoContent Wizard cho phép bạn tạo một trình chiếu dựa trên nội dung và thiết kế được gợi ý sẵn. Tính năng này sẽ cung cấp ý tưởng tạo trình chiếu sẵn cho bạn và chỉ cần chỉnh sửa những thông tin cần thiết hoặc thêm vào những điểm riêng mà bạn cần nhấn mạnh. 

Tạo một bản trình chiếu mới sử dụng Autocontent Wizard 
- Kích vào From AutoContent Wizard… trong ô New presentation 
- Hiển thị hộp thoại AutoContent Wizard, kích vào Next để tiếp tục.


- Bạn cần lựa chọn một kiểu trình chiếu muốn tạo. Nếu kích vào nút All, sau đó bạn có thể sử dụng thanh cuộn để di chuyển xuống những danh sách và lựa chọn kiểu trình chiếu. 
Chú ý: Một vài lựa chọn hiển thị có thể chưa được cài đặt trên hệ thống và bạn sẽ được hỏi đưa đĩa cài đặt Microsoft Office vào để cài đặt thêm trước khi sử dụng. 
- Kích vào nút Next để tiếp tục 
- Bước tiếp theo là quyết định cách bạn sẽ sử dụng bản trình chiếu. Mặc định On-screen presentation được chọn. 
- Kích vào Next để tiếp tục. 
- Bạn có thể nhập một tiêu đề và thông tin cuối trang (footer) cho bản chình chiếu 
- Kích vào nút Next để tiếp tục 
- Kích Finish để hoàn thiện quá trình tạo thông qua AutoContent Wizard. 
- Sau đó bạn có thể cần mở từng slide ra, dựa theo các hướng dẫn mà AutoContent Wizard đã tạo để chỉnh sửa nội dung cho phù hợp.

MS PowerPoint - Bài 5: Tạo Slide trình chiếu thủ công

Trong bài trước chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo trình chiếu theo một mẫu thiết kế có sẵn với các kiểu chữ, phối màu và bố cục phù hợp. Trong bài này chúng ta sẽ học định dạng slide trình chiếu một cách thủ công dựa trên màu sắc và layout mà chương trình có hỗ trợ.
 
Chọn Layout cho slide của bản trình chiếu 
Slide layout trong PowerPoint là việc sắp xếp vị trí các thành phần trong một giao diện slide. Mỗi một slide chứa các thành phần khác nhau đi kèm với nội dung và kiểu chữ khác nhau. Một slide cơ bản được phân tách thành tiêu đề (title) và nội dung cơ bản. 

Hiển thị lại phần Slide Layout (nếu đã bị đóng)

- Từ menu Format, kích vào Slide Layout

Áp dụng layout văn bản cho một slide

- Từ phần Slide Layout, phần Text Layouts, kích vào layout đặc biệt mà bạn muốn 
- Text Layout thông thường chỉ chứa văn bản. Các layout đó bao gồm: Text Slide (Chỉ có nội dung văn bản), Title Only (Chỉ có tiêu đề), Title and Text (Tiêu đề và nội dung), Title and 2-Column Text (Tiêu đề và 2 cột nội dung), Title and Vertical Text (Tiêu đề và nội dung theo chiều dọc), và Vertical Title and Text (Tiêu đề dọc và văn bản)

Áp dung layout nội dung cho một slide

- Từ phần Slide Layout, phần Content Layouts, kích vào kiểu layout mà bạn muốn 
- Content layouts bao gồm: Charts, Clip Art, Pictures, Tables, Diagrams or Organization Charts, hoặc Media Clips

Áp dụng layout nội dung và văn bản cho một slide

- Từ phần Slide Layout, tại Text and Content Layouts kích vào layout mà bạn muốn 
- Text and Content Layouts bao gồm văn bản, ngoài ra có cản bản đồ, bảng… trong cùng một slide.

Áp dụng các layout khác cho một slide

- Từ phần Slide Layout, tại Other Layouts kích vào kiểu layout mà bạn muốn 
 - Other Layouts là các layout khác ngoài văn bản, nội dung, và văn bản kèm nội dung.

Định dạng nền cho bản trình chiếu 
Các nền có thể áp dụng cho bản slide, bản ghi chú, thông báo trong PowerPoint. Tuỳ chọn nền (Backgroud) có thể thay đổi được màu sắc, Gradient, Texture, Pattern, hoặc Picture. 
Lựa chọn màu nền cho bản trình chiếu

- Từ menu Format, kích vào Background


- Kích vào mũi tên sổ xuống và lựa chọn màu mà bạn thích, sau đó kích vào Apply
- Kích vào 
More Colors để chọn màu thêm

Lựa chọn hiệu ứng nền cho bản trình chiếu

- Từ menu Format, kích vào Background 
- Kích vào mũi tên xuống và chọn 
Fill Effects. Hộp thoại Fill Effects xuất hiện 
- Chọn thẻ GradientTexturePattern, hoặc Picture để áp dụng hiệu ứng. Chọn màu mà bạn thích.


- Sau khi đã lựa chọn xong màu phù hợp, kích OK 
- Trở lại cửa số Background, có 4 nút sau: 

 •  
  • Apply to All: Áp dụng định dạng cho tất cả bản trình duyệt
  • Apply: Áp dụng định dạng nền cho bản trình duyệt hiện tại
  • Cancel: Bỏ qua định dạng nền
  • Preview:  Xem trước màu nền đã chọn 
    

- Kích vào nút nào mà bạn cần

Đầu trang và chân trang bản trình chiếu 
Đầu trang (Header) và chân trang (Footer) bao gồm văn bản, slide hoặc số trang, và ngày tháng bạn muốn hiển thị ở trên hoặc dưới một trang slide. Bạn có thể sử dụng header và footer trên từng slide riêng lẻ hoặc áp dụng cho toàn bộ bản trình chiếu. 

Chèn Headers and Footers

 • Từ menu View, kích vào Header and Footer. Hộp thoại Header and Footer xuất hiện


 • Để chèn ngày và giờ, tích vào hộp Date and time 
   
 • Để đánh số trang cho bản trình chiếu, tích vào hộp Slide number 
   
 • Nếu bạn chèn vào chân trang, phải chắc chắn rằng phần Footer đã được chọn và gõ nội dung vào. 
   
 • Kích vào Apply để áp dụng cho slide hiện hành. Kích vào Apply to All để áp dụng cho tất cả các slide.

Đánh số tự động (Bullets and Numbering) 

Bullets and Numbering là công cụ dùng để đánh số tự động. Bullets and numbering cho bạn lựa chọn các kiểu dáng, cỡ và màu sắc khác nhau có thể áp dụng.

Thêm hoặc bỏ ký đánh tự đầu dòng

 • Để làm nổi bật đoạn văn bản, bạn có thể muốn thêm hoặc bỏ các ký tự phân mục đầu dòng 
   
 • Kích vào biểu tượng Bullets trên thanh công cụ Formatting

Thay đổi kiểu ký tự đầu dòng

 • Từ menu Format, kích vào Bullets and Numbering


 • Kích vào kiểu nào mà bạn muốn. 
   
 • Kích OK

Tạo bullets tùy ý

 • Từ menu Format, kích vào Bullets and Numbering 
   
 • Từ hộp thoại Bullets and Numbering, kích vào nút Customize để hiển thị hộp thoạiSymbol


 • Lựa chọn một kiểu bullet phù hợp và kích OK

Thêm hoặc bỏ số tự động

 • Để làm nổi bật đoạn văn bản có thể bạn muốn thêm hoặc gỡ bỏ số tự động 
   
 • Kích vào biểu tượng Numbering trên thanh công cụ Formatting

Thay đổi kiểu số tự động

 • Từ menu Format, kích vào Bullets and Numbering
   
 • Kích vào Numbered. Chọn kiểu số tự động mà bạn muốn. 
   
 • Kích OK

Thay đổi màu ký tự đầu dòng hoặc số tự động

 • Từ menu Format, kích vào Bullets and Numbering 
   
 • Kích vào mũi tên xuống để hộp menu Color xổ xuống. 
   
 • Lựa chọn màu mà bạn thích 
   
 • Kích vào OK.

MS PowerPoint - Bài 6: Thanh công cụ Drawing

Thanh công cụ Drawing trong PowerPoint sẽ cung cấp nhiều lệnh cho việc tạo và hiệu chỉnh đồ họa. Thanh công cụ này được đặt ở phía dưới màn hình PowerPoint.

Hiển thị thanh công cụ drawing

Từ menu View, vào Toolbars và chọn Drawing

Đây là một số biểu tượng và chức năng của thanh công cụ Drawing

Draw

Cho phép áp dụng các điều chỉnh thanh khác nhau cho đối tượng vẽ.

Select Objects

Cho phép lựa chọn một đối tượng vẽ. Nếu muốn chọn nhiều đối tượng, giữ thêm phím Shift

AutoShapes

Kích vào biểu tượng AutoShapes để xem danh sách các đối tượng vẽ. Di chuyển con trỏ chuột để thiết lập và chọn hình dạng

Line

Sử dụng để vẽ dòng. Để vẽ dòng ngang hay dọc, giữ phím Shift trong khi kéo

Arrow

Sửu dụng để vẽ dòng có mũi tên

Rectangle

Sử dụng vẽ hình chữ nhật. Để vẽ hình vuông, giữ phím Shift trong khi kéo.

Oval

Sử dụng vẽ hình bầu dục. Để vẽ được hình tròn chính xác, giữ phím Shift trong khi kéo.

Text Box

Được sử dụng để vẽ ô chứa văn bản.

Vertical Text Box

Dùng để vẽ ô chứa văn bản dọc

Insert WordArt

Dùng để chèn kiểu dáng khác nhau của WordArt

Insert Diagram or Organization Chart

Dùng để chèn sơ đồ hoặc biểu đồ tổ chức

Insert Clip Art

Sử dụng để chèn hình vẽ có sẵn

Insert Picture

Sử dụng để chèn ảnh từ vị trí mà bạn chỉ định

Fill Color

Sử dụng để tô màu đối tượng đang vẽ

Line Color

Sử dụng để tô màu cho đối tượng đang chọn.

Font Color

Định dạng màu chữ cho văn bản trong đối tượng vẽ.

Line Style

Sử dụng để xác định kiểu dòng vẽ

Dash Style

Sử dụng để xác định kiểu dòng nét đứt

Arrow Style

Sử dụng để xác định kiểu dòng mũi tên

Shadow Style

Kích vào kiểu bóng mà bạn muốn dùng cho đối tượng.

3-D Style

Kích vào kiểu 3D mà bạn muốn dùng

Thêm AutoShape

- Kích vào biểu tượng AutoShape trên thanh công cụ Drawing để hiển thị menu AutoShape

- Kích vào AutoShape bạn muốn sử dụng

- Kích vào vị trí bạn muốn bắt đầu vẽ đối tượng.

- Giữ chuột trái đồng thời kéo để đối tượng được vẽ theo ý muốn

- Nhả chuột ra khi hình đã cân đối

- Để điều chỉnh hình, lựa chọn hình và kéo móc điều chỉnh

Vẽ một dòng

- Kích vào biểu tượng Line từ thanh công cụ Drawing. Con trỏ chuột thay đổi thành dấu cộng

- Kích vào vị trí mà bạn muốn để bắt đầu kéo. Nhả chuột khi nào bạn muốn kết thúc

Vẽ một mũi tên ở đầu

- Kích vào biểu tưởng Arrow trên thanh công cụ Drawing. Con trỏ chuột thay đổi thành dấu cộng khi mà con trỏ chuyển lên slide

- Kích vào vị trí mà bạn muốn điểm bắt đầu và kéo. Nhả chuột khi muốn kết thúc

Vẽ một hình chữ nhật

- Kích vào biểu tượng Rectangle trên thanh công cụ Drawing. Con trỏ chuột thay đổi thành dấu cộng

- Kích vào vị trí mà bạn muốn đặt hình chữ nhật hay hình lập phương để bắt đầu. Khi kết thúc, nhả con trỏ chuột

Vẽ hình bầu dục

- Kích vào biểu tượng Oval trên thanh công cụ Drawing. Con trỏ chuột tha


Nhắn tin cho tác giả
Biết Chết Liền @ 21:28 08/05/2011
Số lượt xem: 60191
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến