Kế hoạch hoạt động Đội - Sao tháng 9 - 4

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Đăng Thọ (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:04' 10-04-2009
Dung lượng: 93.5 KB
Số lượt tải: 1813
Số lượt thích: 0 người
Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Liên Đội tiểu học Diễn Kỷ

Kế hoạch
Hoạt động đội - sao tháng 9
Chủ điểm: Em yêu trường em.


Kính gửi: - Ban lãnh đạo trường.
- Ban chấp hành chi đoàn trường.
- Căn cứ chương trình kế hoạch công tác tháng 9 của nhà trường.
- Căn cứ chương trình kế hoạch hoạt động đội sao theo chủ điểm được hội đồng đội huyện triển khai.
Ban chỉ huy liên đội lập chương trình kế hoạch đội - sao như sau:
I/ Nhiệm vụ trọng tâm.
- ổn định tổ chức, điều tra nhân sự chuẩn bị chương trình đại hội liên đội.
- Chuẩn bị nhân sự sắp xếp tập huấn cho đội ngũ phụ trách sao.
- Tuyển chon và tập huấn cho đội ngũ cờ đỏ triển khai chấm thi đua.
II/ Lịch hoạt động cụ thể:
Tuần 1:
Nội dung
- Tuyển chọn đội ngũ cờ đỏ.
- Tuyển chọn đội ngũ phụ trách sao, lập danh sách gửi về BCH liên đội.
- Tập huấn đội ngũ cờ đỏ, triển khai chấm thi đua
- Rút kinh nghiêm trong việc theo dõi thi đua và triển khai đồng bộ theo dõi thi đua toàn trường.
Người phụ trách

Giáo viên chủ nhiệm.

Tổng phụ trách.
Tổng phụ trách. Tuần 2:
- Lập danh sách đội ngũ phụ trách sao nhi đồng.
- Tập huấn phụ trách sao nhi đồng.
- Tổ chức sinh hoạt sao mẫu, có đánh giá rút kinh nghiệm.
- Phân chia sao, đặt tên sao


Tổng phụ trách
GVCN- PTS

 Tuần 3:
- Tập huấn cho đội văn nghệ, làm hạt nhân chuẩn bị triển khai chương trình sinh hoạt tập thể.
- Tập bài thể dục, bài múa , triển khai sinh hoạt giữa gờ theo chương trình mới.


Tổng phụ trách

 Tuần 4:
- Tổng kết chương trình trong tháng.
- Lập kế hoạch hoạt đọng tháng 10 trình BLĐ trường.
- Đại hội liên đội theo kế hoạch đã được ban giám hiệu phê duyệt.


Tổng phụ trách


Chương trình sinh hoạt chi tiết được triển khai tới các lớp trong các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần và trên bảng tin hoạt động đội.
Ngày 28 tháng 8 năm 2008
Tổng phụ trách
Cao Đăng Thọ
Phê duyệt của BLĐ trường
Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Liên Đội tiểu học Diễn Kỷ

Kế hoạch
Hoạt động đội - sao tháng 10
Chủ điểm: Sách bút thân yêu!


Kính gửi: - Ban lãnh đạo trường.
- Ban chấp hành chi đoàn trường.
- Căn cứ chương trình kế hoạch công tác tháng 10 của nhà trường.
- Căn cứ chương trình kế hoạch hoạt động đội sao theo chủ điểm được hội đồng đội huyện triển khai.
Ban chỉ huy liên đội lập chương trình kế hoạch đội - sao như sau:
I/ Nhiệm vụ trọng tâm.
- Thành lập đội văn nghệ của liên đội.
- Thành lập đội tuyên truyền măng non .
- Triển khai luyện tập các bài hát múa, sinh hoạt tập thể giữa giờ.
- Tập huấn cho đội nghi thức
II/ Lịch hoạt động cụ thể:
Tuần 1: